Prehľad tried na škole za školský rok 2008/2009


Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
1. A  Mgr. Ľudmila Danková SJL, ANJ, NEJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. B  Mgr. Nataša Csabalová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. C  Mgr. Alena Koltášová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. D  Ing. Darina Lippaiová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. E  Ing. Alexandra Dorčáková SJL, ANJ, NEJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. F  RNDr. Mária Javnická SJL, ANJ, NEJ, ETI/NAB, DEJ, OBN, CLP, MAT, INF, TEV, POE, ADK, TOV, HOG, API, HVS
1. ročník Počet tried v ročníku: 6
2. A  Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. B  JUDr. Danka Minčíková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. C  Mgr. Kompérová Ildikó SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. D  Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. E  Ing. Nováková Viera SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. F  Mgr. Alica Lorenoviczová SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
     2. G  Mgr. Jana Farkašová SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK
2. ročník Počet tried v ročníku: 7
3. A  Ing. Múdra Michaela SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. B  Ing. Veberová Terézia SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. C  Mgr. Tatárová  Eva SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj
3. D  Mgr. Šimonová Miriam SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, bak, cfa, kaj, cvm
3. E  Ing. Čorbová Lýdia SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cfa, cvm, kaj, knj
3. F  Mgr. Viera Áronová SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, bak, kaj
3. ročník Počet tried v ročníku: 6
4. A  Ing. Ladíková Iveta SJL, ANJ, NEJ, MAT,TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, cfa, mas, cvm, kaj
4. B  Ing. Gerendová Danka SJL, ANJ, NEJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, ais, cfa, kaj, knj
4. C  Ing. Marčoková Angelika SJL, ANJ, FRJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, ais, cfa, cvm, kaj
4. D  Ing. Fazekašová Tatiana SJL, ANJ, NEJ, MAT TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, bak, cfa, mas, kaj
4. E  Ing. Gajdošová Beáta SJL, ANJ, NEJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, mas, cvm, kaj, knj, cfa
4. F  Mgr. Andrejčiková Jana SJL, ANJ, NEJ, MAT, TEV, POE, UCT, ADK, UVM, EKC, PRA, ais, kaj, bak, cvm
4. ročník Počet tried v ročníku: 6
Spolu Počet tried na škole: 25