Prehľad tried na škole za školský rok 2011/2012


Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
I. A  Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT,  INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
I. B  Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
I. C  Ing. Terézia Veberová SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
I. D  PaedDr. Adriana Hricišinová SJL, ANJ, NEJ/RUJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
I. F  Ing. Michaela Múdra SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, API, HOS
Odbor (6317 6 74):  obchodná akadémia - bilingválné štúdium - Denné štúdium
I. E  Mgr. Jana Mikovčíková SJL, ANJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV
1. ročník Počet tried v ročníku: 6
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
II. A  Ing. Iveta Ladiková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
II. B  Ing. Tatiana Fazekašová SJL, ANJ, NEJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
II. C  Mgr. Jana Andrejčiková SJL, ANJ, NEJ/ FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
II. D  Ing. Danka Gerendová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
II. E  Ing. Angelika Marčoková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
II. F  Ing. Richard Hritz SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, API, HOS
2. ročník Počet tried v ročníku: 6
III. A  Ing. Eva Sobotová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, PRN, API, HOS, PRA, BAK, KAJ, ECP
III. B  Ing. Milena Valentiková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, PRN, API, HOS, PRA, CFP, CVM, KAJ, ECP
III. C  PhDr. Monika Scholcová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, PRN, API, HOS, PRA, CFP, CVM, KAJ
III. D  Ing. Viera Jurgová SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, PRN, API,  HOS, PRA, CVM, KAJ, DAS
III. E  Mgr. Marianna Čopíková SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, PRN, API,  HOS, PRA, CFP, CVM, KAJ, KNJ
III. F  Mgr. Klára Opršalová SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, PRN, API,  HOS, PRA, CFP, CVM, KAJ, KNJ
3. ročník Počet tried v ročníku: 6
IV. A  Mgr. Ľudmila Danková SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, CVM, KAJ, SAI, MQS
IV. B  Mgr. Nataša Csabalová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, PSP, CVM, KAJ, KNJ
IV. C  Mgr. Alena Koltášová  SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, MQS, CVM, KAJ, KNJ, HGS
IV. D  Ing. Darina Lippaiová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, PSP, SAI, CVM, KAJ, KNJ,
IV. E  Ing. Alexandra Dorčáková SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, SAI, CVM, KAJ, KNJ,
IV. F  RNDr. Mária Javnická SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, ADK, UCT, KMU, MEU, APM, EKC, PRA, CFP, PSP, CVM, KAJ, KNJ,
4. ročník Počet tried v ročníku: 6
Spolu Počet tried na škole: 24