Prehľad tried na škole za školský rok 2013/2014


Denné štúdium 
Odbor (6317 M): Obchodná akadémia - Denné štúdium
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
I. A  Mgr. Veronika Polomská SJL, ANJ, RUJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, HOS, API
I. B  Ing. Anabela Grešová SJL, ANJ, NEJ/RUJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, HOS, API
I. C  Mgr. Alena Koltašová SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, HOS, API
I. D  Ing. Darina Lippaiová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, TVZ, HOG, HOS, API
Odbor (6317 M 74):  obchodná akadémia - bilingválné štúdium - Denné štúdium
I. E  Mgr. Ľudmila Danková SJL, ANJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV
1. ročník Počet tried v ročníku: 5
Odbor (6317 M): Obchodná akadémia - Denné štúdium
II. A  RNDr. Mária Javnická SJL, ANJ, RUJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
II. B  Mgr. Nataša Csabalová SJL, ANJ, RUJ/FRJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
II. C  Ing. Viera Novaková SJL, ANJ, NEJ/RUJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
II. D  Ing. Alexandra Dorčáková SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
Odbor (6317 M 74):  obchodná akadémia - bilingválné štúdium - Denné štúdium
II. E   Mgr. Ildiko Komperová SJL, ANJ, NEJ/RUJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, EKL, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOS, API, KAJ
2. ročník Počet tried v ročníku: 5
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
III. A  Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TVS, POE, KMU, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, CFP, JOP, ECP
III. B  Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TVS, POE, KMU, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, CFP, JOP, CVM, ECP
III. C  Ing. Terézia Veberová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TVS, POE, KMU, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, CFP, JOP, CVM, ECP
III. D  RNDr. Jana Gregorková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TVS, POE, KMU, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, CFP, JOP, CVM ECP
III. F  Ing. Michaela Múdra SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, TVS, POE, KMU, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, CFP, JOP, CVM, ECP
Odbor (6317 6 74):  obchodná akadémia - bilingválné štúdium - Denné štúdium
III. E  Mgr. Renata Grabanová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, KMU, PRN, HOS, API, KAJ
3. ročník Počet tried v ročníku: 6
Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium
IV. A  Ing. Iveta Ladiková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, CVM, KAJ, ECP, SAI
IV. B  Ing. Tatiana Fazekašová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, BAK, CVM, KAJ, SAI, PSP
IV. C  Mgr. Jana Andrejčiková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, CFP, CVM, KAJ, SAI
IV. D  Ing. Danka Gerendová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, CFP, BAK, CVM, KAJ, ECP 
IV. E  Ing. Angelika Marčoková SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, CFP, CVM, KAJ, SAI
IV. F  Ing. Richard Hritz SJL, ANJ, NEJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, CFP, KAJ, KNJ, ECP, ECP
4. ročník Počet tried v ročníku: 6
Spolu Počet tried na škole: 22