Prehľad tried na škole za školský rok 2014/2015


Denné štúdium 
         Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 
Trieda Triedný učiteľ Vyučovacie predmety
I. A  Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD. SJL, ANJ, RUJ, DEJ, ETV/NBV, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, HOG, TVZ, HOS, API
I. B Mgr.Miriam Benková Šimonová SJL, ANJ, RUJ/FRJ, DEJ, ETV/NBV, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, HOG, TVZ, HOS, API
I. C  Ing. Milena Valentiková SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETV/NBV, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, HOG, TVZ, HOS, API
                                     Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválné štúdium 
I. D  Ing. Danka Gerendová SJL, ANJ, DEJ, OBN, ETV/NBV, MAT, INF, TSV, TVZ
        I. E  Ing. Tatiana Fazekašová  SJL, ANJ, DEJ, OBN, ETV/NBV, MAT, INF, TSV, TVZ
1. ročník Počet tried v ročníku: 5
         Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 
II. A  Mgr. Veronika Polomská SJL, ANJ, RUJ, ETV/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
II. B  Ing. Anabela Grešová SJL, ANJ, RUJ/NEJ, ETV/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
II. C  Mgr. Alena Koltašová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, ETV/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT,  TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
II. D  Ing. Darina Lippaiová SJL, ANJ, NEJ, ETI/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, HOS, API
                                       Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválné štúdium 
II. E  Mgr. Ľudmila Danková SJL, ANJ, NEJ/RUJ, ETV/NBV, DEJ, OBN, BIO, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, HOS, API, KAJ
2. ročník Počet tried v ročníku: 5
         Odbor (6317 6): Obchodná akadémia
III. A  RNDr. Mária Javnická SJL, ANJ, FRJ/RUJ, OBN, MAT, TSV, POE, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, ECP, CFP, CVM, BAK, JOP
III. B  Mgr. Nataša Csabalová SJL, ANJ, FRJ/RUJ, OBN, MAT, TSV, POE, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, ECP, CVM, JOP, PSP
III. C  Ing. Viera Novaková SJL, ANJ, RUJ/NEJ, OBN, MAT, TVS, POE, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, ECP, CFP, CVM, JOP, SAI
III. D  Ing. Alexandra Dorčáková SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TVS, POE, PRN, API, PRA, ADC, ESZ, UCX, ECP, CFP, CVM, JOP, SAI
                                        Odbor (6317 6 74): Obchodná akadémia - bilingválné štúdium
III. E  Mgr. Ildiko Komperová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, MAT, INF, TSV, POE, ADK, TVZ, UCT, KMU, PRN, HOS, API, KAJ
3. ročník Počet tried v ročníku: 5
                                    Odbor (6317 6): Obchodná akadémia                           
IV. A  Mgr. Rozsypalová Iveta SJL, ANJ, NEJ/FRJ/RUJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, CVM, ECP, KAJ, PSP
IV. B  Ing. Židová Marcela SJL, ANJ, NEJ/FRJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, ECP, CFP, CVM, KAJ, SAI, PSP
IV. C  Ing. Terézia Veberová SJL, ANJ, NEJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, ECP, CFP, CVM, KAJ, SAI
IV. D  RNDr. Jana Gregorková SJL, ANJ, NEJ/RUJ, TSV, POE, KMU, PRN, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, ECP, CFP, CVM, KAJ
IV. F  Ing. Michaela Múdra  SJL, ANJ, NEJ, TSV, POE, KMU, MEU, EKC, APM, PRA, ADC, UCX, ECP, CFP, CVM, KAJ, KNJ, SAI, PSP
                    Odbor (6317 6 74) Obchodná akadémia-bilingválné štúdium
       IV. E  Mgr. Renata Grabanová SJL, ANJ, NEJ/FRJ, MAT, TSV, POE, PRN, KAJ, APM, PRA, ADC, UCX, CFP, ECP, ECP
    4. ročník                                              Počet tried v ročníku: 6
Spolu         Počet tried na škole: 21