Prehľad tried na škole za školský rok 2016/2017


1. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

I. A

Ing. Alexandra Dorčáková

I. B

RNDr. Elena Kravcová 

I. C

Ing. Iveta Ladiková

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

I. D

Mgr. Lenka Berková

I. E

Ing. Beáta Bucková

   

2. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

II. A

Ing. Marcela Židová

II. B

Ing. Michaela Múdra

II. C

Mgr. Klára Opršalová

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

II. D

Ing. Angelika Marčoková

II. E

Mgr. Edita Madžarová

   

3. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

III. A

Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.

III. B

Mgr. Miriam Benková Šimonová

III. C

Ing. Milena Valentíková

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

III. D

Ing. Danka Gerendová

III. E

Ing. Tatiana Fazekašová

    4. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

IV. A

 Mgr. Jana Mikovčíková

IV. B

 Mgr. Jana Andrejčiková

IV. C

 Mgr. Alena Koltášová

IV. D

 Ing. Darina Lippaiová

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

IV. E

 Mgr. Ľudmila Danková

    5. ročník

Počet tried v ročníku: 1

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

Trieda

Triedny učiteľ

V. E

Mgr. Ildikó Kompérová

Počet tried na škole - denné štúdium - spolu: 21