Prehľad tried na škole za školský rok 2017/2018


ROČNÍK

TRIEDA

TRIEDNY UČITEĽ

Prvý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

1. A

Ing. Viera Nováková

 

1. B

Mgr. Jana Andrejčiková

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

1. D

RNDr. Jana Gregorková

 

1. E

Mgr. Ľudmila Danková

Druhý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

2. A

Ing. Alexandra Dorčáková

 

2. B

RNDr. Elena Kravcová

 

2. C

Ing. Iveta Ladiková

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

2. D

Ing. Darina Lippaiová

 

2. E

Ing. Beáta Bucková

Tretí

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

3. A

Ing. Marcela Židová

 

3. B

Ing. Michaela Múdra

 

3. C

Mgr. Klára Opršalová

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

3. D

Ing. Angelika Mačoková

 

3. E

Mgr. Edita Madžarová

Štvrtý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

4. A

Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.

 

4. B

Mgr. Miriam Benková Šimonová

 

4. C

Ing. Milena Valentíková

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

4. D

Ing. Danka Gerendová

 

4. E

Ing. Tatiana Fazekašová

Piaty

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium