Prehľad tried na škole za školský rok 2018/2019


ROČNÍK

TRIEDA

TRIEDNY UČITEĽ

Prvý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

1. A

Mgr. Alena Koltášová

 

1. B

Ing. Eunika Dutková

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

1. D

PhDr. Darina Kováčová

 

1. E

Mgr. Zuzana Marcinová

Druhý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

2. A

Ing. Viera Nováková

 

2. B

Mgr. Jana Andrejčiková

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

2. D

RNDr. Jana Gregorková

 

2. E

Mgr. Ľudmila Danková

Tretí

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

3. A

Ing. Alexandra Dorčáková

 

3. B

RNDr. Elena Kravcová

 

3. C

Ing. Iveta Ladiková

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

3. D

Ing. Darina Lippaiová

 

3. E

Ing. Beáta Bucková

Štvrtý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

4. A

Ing. Marcela Židová

 

4. B

Ing. Michaela Múdra

 

4. C

Mgr. Klára Opršalová

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

4. D

Ing. Angelika Mačoková

 

4. E

Mgr. Edita Madžarová

Piaty

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

5. D

Ing. Danka Gerendová

 

5. E

Ing. Tatiana Fazekašová