Prehľad tried na škole za školský rok 2021/2022


ROČNÍK

TRIEDA

TRIEDNY UČITEĽ

Prvý

Študijné odbory:

6317 M obchodná akadémia               

6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie

 

1. A

Mgr. Jana Andrejčiková

 

1. B

1. C

Ing. Lýdia Čorbová

Mgr. Jaroslav Lipták

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

1. D

Ing. Danka Gerenová

 

1. E

Mgr. Antónia Zubková

Druhý

Študijný odbor: 

6317 M obchodná akadémia               

6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie

 

2. A

Ing. Alexandra Dorčáková

 

2. B

2. C

Ing. Tatiana Fazekašová

Ing. Marcela Židová

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

2. D

RNDr. Elena Kravcová

 

2. E

Ing. Michaela Múdra

Tretí

Študijný odbor: 

6317 M obchodná akadémia               

6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie

 

3. A

Mgr. Anna Gaľová

 

3. B

3. C

Mgr. Veronika Polomská

Ing. Anabela Grešová

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

3. D

Ing. Lívia Nicholsonová

 

3. E

Mgr. Jana Mikovčíková

Štvrtý

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

 

4. A

Mgr. Alena Koltášová

 

4. B

Ing. Eunika Dutková

 

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

4. D

PhDr. Darina Kováčová

 

4. E

Mgr. Zuzana Marcinová

Piaty

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

5. D

RNDr. Jana Gregorková

 

5. E

Mgr. Edita Madžarová