Prehľad tried na škole za školský rok 2017/2018


1. ročník

Počet tried v ročníku: 4

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

I. A

Ing. Viera Nováková

I. B

 Mgr. Jana Andrejčiková

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

I. D

RNDr. Jana Gregorková

I. E

Mgr. Jana Švecová

   

2. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

II. A

Ing. Alexandra Dorčáková

II. B

RNDr. Elena Kravcová 

II. C

Ing. Iveta Ladiková

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

II. D

Ing. Darina Lippaiová

II. E

Ing. Beáta Bucková

   

3. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

III. A

Ing. Marcela Židová

III. B

Ing. Michaela Múdra

III. C

Mgr. Klára Opršalová

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

III. D

Ing. Angelika Marčoková

III. E

Mgr. Edita Madžarová

    4. ročník

Počet tried v ročníku: 5

Odbor (6317 M): Obchodná akadémia 

Trieda

Triedny učiteľ

IV. A

Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.

IV. B

 Mgr. Miriam Benková Šimonová

IV. C

Ing. Milena Valentíková

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

IV. D

Ing. Danka Gerendová

IV. E

Ing. Tatiana Fazekašová

    5. ročník

Počet tried v ročníku: 1

Odbor (6317 M 74): Obchodná akadémia - bilingválne štúdium 

Trieda

Triedny učiteľ

V. E

Mgr. Ľudmila Danková

Počet tried na škole - denné štúdium - spolu: 20