Žiacka školská rada pri Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice


nájdete nás aj na facebooku - odkaz - klik →  

Školský rok 2016/2017

Koordinátor: Mgr. Mikuláš Lukáč, PhD.  

Zloženie:

Predseda ŽŠR : Ernest Seliga III. D

Podpredseda ŽŠR: Adela Huňorová IV. E  

Členovia:

Patrik Lechman III.A

Laura Sýkorová II.D

Alexander Štubňa III.D

Nicol Vojčíková IV. E

   

Aktivity Žiackej školskej rady v šk. roku 2016/2017:    

16. 11. 2016 - Imatrikulačná slávnosť (Tabačka, Košice)  

23. 11. 2016 - Voľby nových členov do ŽŠR

21. 12. 2016 - 2. ročník Vianočného turnaja v Scrabble                    

22. 12. 2016 - Vianočný nealko-punč na “Watsonke“ 

22. 12. 2016 - 1. ročník vedomostného kvízu 

14. 03. 2017 - 2. ročník Školského turnaja v Sudoku

14. 04. 2017 - Deň zdravia na "Watsonke" 

28. 05. 2017 - Odkaz vo fľaši pre budúce generácie 

05. 05. 2017 - Súboj Tepláky vs. Košele